diagonal-cladera

THE FIRST FACADES

EL PRIMER TRAM DE FAÇANES

El projecte condensa totes les accions al tram entre el nus viari i l’Avinguda dels Països Catalans d’Esplugues. La Diagonal estira la seva urbanitat fins allí gràcies a la solució elevada de les connexions entre Ronda de Dalt i la B-23 i aconsegueix així l’acumulació de nous programes metropolitans i de barri a peu de carrer. La secció de l’avinguda pren gruix amb els nous volums i usos que l’acompanyen.
A escala del projecte urbà s’assagen múltiples variacions volumètriques a la façana de la Diagonal, que busquen establir un nou ordre articulant alhora els antics darreres. L’espai es densifica situant un nou intercanviador (amb autobusos urbans i interurbans, metro, taxi i bicicletes) que identifica la posició estratègica de l’enllaç.

DIAGONAL_ESPLUGUES_TC_EVOLUCIO_PROPOSTA

(D:treballs62013 URBA 6-Mbases5000_icc Presentaci363n1

(D:treballs62013 URBA 6-Mbases5000_icc Presentaci363n1

(D:treballs62013 URBA 6-Mbases5000_icc Presentaci363n1

(D:treballs62013 URBA 6-Mbases5000_icc Presentaci363n1

(D:treballs62013 URBA 6-Mbases5000_icc Presentaci363n1

(D:treballs62013 URBA 6-Mbases5000_icc Presentaci363n1

(D:treballs62013 URBA 6-Mbases5000_icc Presentaci363n1

(D:treballs62013 URBA 6-Mbases5000_icc Presentaci363n1

DIAGONAL_ESPLUGUES_TC_SECCIO
Comment on the project by Toni Cladera